Northern Pines Mental Health Center – Brainerd SUD (substance use disorder) Services

Northern Pines Mental Health Center – Brainerd SUD (kev siv tshuaj tsis zoo) Kev Pabcuam

520 5th Street NW
Brainerd,MN,56401

Northern Pines Lub Hom Phiaj:

"Northern Pines yog ib qho kev sib koom ua ke ntawm kev pabcuam rau cov tib neeg, tsev neeg thiab cov zej zog. Peb tau mob siab rau muab kev kho mob hlwb tsim nyog nrog rau kev tiv thaiv, kev kawm thiab kev txhawb nqa thoob plaws hauv Central Minnesota."

Northern Pines Mental Health Center yog CCBHC nrog cov chaw nyob hauv Little Falls, Wadena, Aitkin thiab Brainerd thaj chaw, muab ntau yam kev pabcuam los muab kev saib xyuas koj xav tau. Peb qhov kev pabcuam SUDS (kev siv tshuaj tsis raug cai) yog Txoj Kev Pabcuam Kev Kho Mob Uas Muaj Teebmeem uas yog DHS-tsim ntawv tso cai 245G qhov kev pabcuam muab kev kho mob hnyav rau cov txiv neej thiab poj niam thiab kev pabcuam kev puas hlwb. Cov Kev Ntsuas Kev Ntsuas (yav tas los hu ua Txoj Cai 25) kuj muaj. Tam sim no qhib tam sim no!

Ntsiab lus

hmnHmong