Kev Sib Tham (Cov Kws Muab Kev Pabcuam)

Ib txoj hauv kev uas tus kws kho mob kho kev nyab xeeb tuaj yeem txhim kho kev ua haujlwm ntawm lwm cov neeg ua haujlwm kho kev nyab xeeb, xws li cov kws kho mob, cov kws saib xyuas neeg mob thiab cov kws qhia ntawv cuam tshuam txog kev tiv thaiv, kev tswj hwm, thiab kev kho mob ntawm kev nyab xeeb hauv zej zog.

 

hmnHmong