La-tashi (Bixiyaha Bixiyaha)

Mid ka mid ah hababka uu khabiirka caafimaadka dhimirku uu u wanaajin karo shaqada xirfadlayaasha kale ee caafimaadka dhimirka, sida dhakhaatiirta guud, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo macallimiinta ee la xidhiidha ka-hortagga, maaraynta, iyo dhaqancelinta dadka dhimirka la' ee bulshada dhexdeeda.

 

soSomali