SUD Intensive Outpatient Program (IOP)

Qhov kev pab cuam tiv thaiv tus neeg mob hnyav (IOP) yog hom kev kho mob uas muaj cov qauv thaum tso cai rau tus neeg nyob hauv tsev. Qee tus neeg tuaj yeem pib nrog qhov kev pab cuam kho mob rau cov neeg mob hnyav, lossis nws tuaj yeem yog ib feem ntawm kev saib xyuas tom qab kev kho mob hauv tsev kho mob.

*Rau cov kws kho mob*
ASAM: Qib 2.1 yog cov kev pabcuam kho mob hnyav uas muaj tsawg kawg yog 9 thiab tsis pub ntau tshaj 20 teev hauv ib lub lim tiam ntawm kev kho mob. Cov kev pabcuam no feem ntau muab kev kho mob 24 teev hauv ib hnub hauv xov tooj lossis hauv 72 teev ntawm tus neeg.

hmnHmong