Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) yog thaum ib tug neeg tau daig nrog kev xav lossis kev txhawj xeeb (obsessions) thiab xav tias lawv yuav tsum ua tib yam dhau mus (compulsions) kom cov kev xav ntawd ploj mus.

hmnHmong