Kev Pab Cuam Kho Kev Quav Tshuaj

Kev siv tshuaj tsis zoo (SUD) Cov Kev Pabcuam Kev Kho Mob muab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws hauv qhov chaw kho mob sab nraud rau cov tib neeg uas muaj kev siv tshuaj yeeb. Muaj ntau yam kev pabcuam muaj rau cov tib neeg los pab lawv hauv kev txhim kho thiab / lossis kev saib xyuas lawv cov haujlwm niaj hnub.

hmnHmong