Kev Quav Nicotine

Nicotine yog ib yam tshuaj lom neeg uas muaj nyob hauv cov nroj tsuag luam yeeb. Kev quav yeeb quav tshuaj yog lub cev, txhais tau tias cov neeg siv ib txwm tuaj yeem xav tau cov tshuaj. Nws kuj yog kev puas siab puas ntsws, txhais tau tias cov neeg siv lub siab xav xav tau nicotine cov teebmeem. Kev quav tshuaj nicotine kuj yog kev coj cwj pwm. Cov neeg tau txais txiaj ntsig los ntawm kev siv yeeb tshuaj.

hmnHmong