SUD Comprehensive Assessment (Enhanced DHS Service*)

Kev Ntsuam Xyuas Kom Zoo yog ib qho kev xam phaj soj ntsuam los ntawm tus kws tshuaj ntsuam xyuas kev noj qab haus huv uas muaj ntawv tso cai los txiav txim seb tus neeg siv khoom puas raug mob los ntawm kev siv yeeb tshuaj. Kev ntsuas tshuaj lom neeg muaj xws li kev xam phaj nrog tus kws pab tswv yim los tshuaj xyuas tus neeg siv tshuaj thiab nws qhov cuam tshuam rau lawv lub neej niaj hnub thiab kev sib raug zoo.

*Rau cov kws kho mob*
Thov tsuas yog siv qhov no (Enhanced DHS Service*) yog tias koj muaj ib daim ntawv cog lus tshwj xeeb rau kev txhim kho tus nqi nrog DHS los muab cov kev pabcuam no.

hmnHmong