Mob Ntawm Kev Ceeb Ntshai Loj (PTSD)

Post-traumatic stress disorder (PTSD) yog ib qho mob hlwb uas tshwm sim los ntawm qhov xwm txheej txaus ntshai - txawm tias ntsib los yog pom nws. Cov tsos mob tuaj yeem suav nrog flashbacks, npau suav phem thiab ntxhov siab heev, nrog rau kev xav tsis thoob txog qhov xwm txheej.

Ntau tus neeg uas dhau los ntawm cov xwm txheej raug mob muaj teeb meem kho thiab daws tau ib ntus, tab sis lawv tsis muaj PTSD - nrog rau lub sijhawm thiab kev saib xyuas tus kheej zoo, feem ntau lawv tau zoo dua. Tab sis yog tias cov tsos mob hnyav zuj zus los yog nyob rau lub hlis lossis ntau xyoo thiab cuam tshuam rau koj txoj haujlwm, koj yuav muaj PTSD.

Yuav tsum tau kev kho tom qab PTSD cov tsos mob yog qhov tseem ceeb los txo cov tsos mob thiab txhim kho kev ua hauj lwm.

hmnHmong