Kev Tshua

Kev nyuaj siab yog ib qho kev teb rau kev poob. Kev ntxhov siab thiab kev tu siab tob, tshwj xeeb yog tshwm sim los ntawm ib yam dab tsi lossis ib tus neeg koj hlub raug muab tshem tawm.

hmnHmong