Bipolar Disorder

Kev mob Bipolar, yav tas los hu ua kev nyuaj siab vwm, ua rau muaj kev xav tsis zoo uas suav nrog kev xav siab (mania los sis hypomania) thiab qis (kev nyuaj siab). Thaum koj muaj kev nyuaj siab, tej zaum koj yuav hnov ​​​​mob los yog tsis muaj kev cia siab thiab tsis txaus siab rau cov dej num. Thaum koj lub siab hloov mus rau lwm qhov, koj yuav hnov ​​​​zoo siab thiab muaj zog. Kev xav hloov pauv tsuas yog tshwm sim ob peb zaug hauv ib xyoos los sis ntau zaus hauv ib lub lis piam.

Txawm hais tias bipolar yog ib qho kev cuam tshuam, kev mob mus sij hawm ntev, koj tuaj yeem txheem tau txoj kev xav yog koj raws kev kho mob. Feem ntau, tshuaj thiab kev ntuas kev xav (psychotherapy) tswj tau bipolar.

 

hmnHmong