Kev Kho Mob Sab Nraud (OP) rau Kev Quav Tshuaj

SUD Kev Kho Mob Sab Nraud (OP) Ib qho kev pab cuam uas tsis nyob hauv tsev muab kev pab tsawg kawg ob teev hauv ib lub lis piam. Cov neeg tau txais kev pab nyob hauv tsev lossis hauv ib qho chaw nyob tsis muaj zog thiab tuaj rau qhov chaw kho mob rau Cov Kev Pabcuam Sab Nraud (OP).

*Rau cov kws kho mob*
ASAM: Theem 1 kev kho mob sab nraud muaj kev kho mob rau kev siv yeeb tshuaj uas tsawg dua 9 teev hauv ib lub lis piam. Theem 1 yog qhov tsim nyog rau cov neeg uas muaj kev tsis sib haum xeeb tsawg, lossis raws li kev nqis tes los ntawm cov kev pabcuam hnyav dua.

hmnHmong