Kev nyuaj siab

Ib qho kev tu siab tsis tu ncua, tsis muaj kev cia siab, thiab tsis muaj kev txaus siab rau tej yam uas ib txwm ua rau yus zoo siab. Nws kuj tuaj yeem ua rau cov tsos mob ntawm lub cev xws li qaug zog, hloov qab los noj mov, thiab tsaug tsis taus zog.

hmnHmong