Recovering Hope Outpatient Services

Rov qab Kev Cia Siab Cov Kev Pabcuam Sab Nraud

2031 Rowland
Mora,MN,55051

Rov qab Kev Cia Siab muab kev sib koom ua ke ntawm tus neeg mob sab nraud siv tshuaj thiab kev kho mob hlwb rau cov neeg laus hnub nyoog 18+.   Muab cov kev pabcuam sib koom ua ke nrog kev nkag mus rau:
  • Cov pab pawg sab laj thiab kev sib tham ib leeg
  • Kev txhawb nqa kev sib raug zoo
  • Kev Tswj Tshuaj
  • Psychiatric tshuaj tswj
  • Ib leeg, khub niam txiv thiab tsev neeg kho mob puas hlwb
  • Pab pawg neeg kawm ntawv rau tsev neeg txaus siab
  • Kev sib koom ua haujlwm nruab hnub muaj rau cov neeg tuaj koom

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong