Suboxone / Buprenorphine

Suboxone yog siv los kho opioid dependence/addiction. Cov tshuaj no muaj 2 yam tshuaj: buprenorphine thiab naloxone.

Buprenorphine: muag nyob rau hauv lub npe lag luam Subutex, ntawm lwm tus, yog ib qho opioid siv los kho opioid siv teeb meem, mob hnyav, thiab mob ntev.

hmnHmong