Dialectical Behavioral Therapy (DBT)

Dialectical Behavior Therapy (DBT) yog ib txoj hauv kev kho mob uas muaj nyob rau hauv ib qho kev kho mob sab nraud (IOP) uas siv kev sib xyaw ua ke ntawm kev kho tus kheej thiab kev kho mob hlwb. Ib txoj haujlwm DBT IOP suav nrog kev kho tus kheej, kev cob qhia pab pawg, kev cob qhia hauv xov tooj, thiab kev sib tham hauv pab pawg.

 

hmnHmong