Daawaynta Dabeecadda Lahjada (DBT)

Daawaynta habdhaqanka dialectical (DBT) waa hab daawayn oo lagu bixiyo barnaamijka daawaynta bukaan-socod ee degdega ah (IOP) iyadoo la adeegsanayo waxqabadyo baxnaanin shaqsiyeed iyo mid nafsiyeed. Barnaamijka DBT IOP waxa uu ku lug leeyahay daawaynta shaqsiga ah, tababarka xirfadaha kooxda, tababarida telefoonka, iyo shirarka kooxda la talinta.

 

soSomali