Stellher Human Services – Detroit Lakes

Stellher Human Services - Detroit Lakes

1137 Jackson Ave
Detroit Lakes,MN,56501

Zoo siab txais tos rau Stellher Human Services, peb muab kev pabcuam kev puas hlwb rau menyuam yaus thiab tsev neeg hauv North Central Minnesota. Txij li xyoo 1994, Stellher Human Services, Inc tau pab cov tsev neeg thiab cov me nyuam muaj teeb meem, kev sab laj, thiab kev ruaj ntseg hauv ntau lub nroog Minnesota sab qaum teb suav nrog Becker, Beltrami, Clearwater, Hubbard, Koochiching, Lake of the Woods, Mahnomen, Wadena thiab Ottertail. Peb cov kws kho mob kho ntau yam teeb meem kev puas siab puas ntsws uas siv cov tswv yim kho cov pov thawj.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong