Stellher Human Services

Zoo siab txais tos rau Stellher Human Services, peb muab kev pabcuam kev puas hlwb rau menyuam yaus thiab tsev neeg hauv North Central Minnesota.

Txij li xyoo 1994, Stellher Human Services, Inc tau pab cov tsev neeg thiab cov menyuam muaj teeb meem, kev sab laj, thiab kev pabcuam ruaj khov hauv ntau lub nroog Minnesota sab qaum teb suav nrog Becker, Beltrami, Clearwater, Hubbard, Koochiching, Lake of the Woods, Mahnomen, Wadena thiab Ottertail.

hmnHmong