Wellcome Manor Family Services

Nrhiav kev saib xyuas kom zoo rau kev vam khom tshuaj yog ib kauj ruam loj. Txawm hais tias raug kev haus cawv los yog siv yeeb tshuaj, Wellcome Manor Family Services muab cov kev pab cuam rov qab tau yooj yim tsim tshwj xeeb rau cov poj niam, cov poj niam muaj menyuam, thiab cov poj niam cev xeeb tub. WMFS yog ib qho kev sib koom ua ke ntawm cov chaw kho mob hauv tsev kho mob uas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm txoj kev rov qab los. Rau cov niam txiv ntawm cov menyuam yaus, WMFS qhov kev zov me nyuam muaj kev saib xyuas menyuam yaus uas siv cov ntaub ntawv pov thawj, nrog rau kev qhia niam txiv thiab kev loj hlob ntawm tsev neeg. Cov neeg siv khoom uas tsis muaj menyuam yaus muaj lawv tus kheej thaj chaw, thiab tuaj yeem ua kom pom tseeb ntawm tsev neeg qhov chaw, muab ib puag ncig rau cov neeg laus kom rov zoo.

hmnHmong