Affinity Psychological Services – St. Cloud

Affinity Psychological Services – St. Huab

3400 1st St N, Suite 101
St. Cloud,MN,56303

Peb nyiam peb txoj haujlwm! (Nws yog qhov yuav tsum tau ua haujlwm ntawm no - tsis muaj lus tso dag.) Kev pab cov neeg hloov pauv lawv lub neej yog peb qhov tshwj xeeb, thiab peb ua tau zoo ntawm qhov peb ua. Peb paub tias muaj kev qias neeg nyob ib puag ncig "mus ntsib tus kws kho mob" lossis "mus kho mob." Peb txoj kev ntseeg yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los rhuav tshem qhov kev qias neeg yog los muab cov kev pabcuam theem uas cov neeg siv khoom txaus siab los qhia rau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg txog (thiab lawv ua!). Txij li thawj zaug koj hu rau peb, txhua txoj hauv kev los ntawm qhov kawg ntawm koj lub sijhawm ntawm no, peb ntseeg siab tias koj yuav xav tias peb tau cog lus los muab kev saib xyuas zoo. Peb lub hom phiaj thiab lub zeem muag tsim lub hauv paus ntawm qhov peb ntseeg tias kev saib xyuas zoo heev. Tsib nqe lus no qhia txog cov qauv uas peb tuav peb tus kheej, thiab peb xav tias lawv yog cov kev cia siab uas cov neeg siv khoom thiab cov zej zog muaj ntawm peb thiab.
hmnHmong