Seashore

Ntug hiav txwv

925 Pembina Trail
Detroit Lakes,MN,56501

Seashore yog lub tsev Certified Corporate Adult Foster Care (AFC) lub tsev uas suav nrog cov kev pabcuam ntev lossis luv luv muab rau hauv qhov chaw nyob rau cov tib neeg uas xav tau kev saib xyuas 24 teev. AFC cov tsev yog tsim los tsim kom muaj kev ywj pheej nyob hauv kev txhim kho, kev txhawb nqa, thiab saib xyuas kev nyob mus txog plaub tus neeg nyob hauv ib puag ncig zoo li tsev neeg.
hmnHmong