NorthStar Regional Women’s IOP w/Lodging Klein Mansion – Chaska

NorthStar Regional Women's IOP w/Lodging Klein Mansion – Chaska

314 N Walnut St
Chaska,MN,55318

NorthStar Regional muaj cov txaj muaj nyob hauv ntau qhov kev pab cuam! Cov xwm txheej tam sim no rau peb 9 lub txaj Co-Occurring IOP w/Lodging Women's Facility in Chaska: Kev qhib tam sim Thaum lawv nyob, cov neeg siv yuav tau hais txog kev vam khom thaum tau txais kev saib xyuas tsis tu ncua thiab kev kawm los ntawm peb cov neeg ua haujlwm kho mob hlwb thiab cov neeg ua haujlwm kho mob. Cov kev pabcuam khomob thiab kev tswj hwm tshuaj yog muab los ntawm NSR tus kheej cov neeg ua haujlwm kho mob. NorthStar Regional muab kev saib xyuas tas li rau cov poj niam - kev kho mob hauv tsev, intensive outpatient nrog chaw nyob, tus neeg mob sab nraud, thiab tsev nyob sober. Hu rau 833-677-4673 yog xav paub ntxiv txog kev nkag mus rau txoj haujlwm. Mus saib peb lub vev xaib ntawm www.northstarregional.com kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong