NorthStar Regional Women’s IOP w/Lodging Klein Mansion – Chaska

NorthStar Regional Women's IOP w/Lodging Klein Mansion – Chaska

314 N Walnut St
Chaska,MN,55318

NorthStar Regional waxay leedahay sariiro laga heli karo barnaamijyo badan! Xaaladda hadda jirta ee 9-sariirood ee wada socda IOP w/Xarunta Haweenka ee Chaska: Furitaanka degdega ah Inta ay joogaan, macaamiishu waxay wax ka qaban doonaan ku-tiirsanaanta inta ay daryeel iyo waxbarasho joogto ah ka helayaan shaqaalaha caafimaadka dhimirka iyo caafimaadka. Adeegyada caafimaadka iyo maamulka daawaynta waxaa bixiya shaqaalaha caafimaadka qabatimada ee NSR. NorthStar Regional waxay bixisaa daryeelka joogtada ah ee haweenka - daaweynta degaanka, bukaan-socod degdeg ah oo leh hoy, bukaan-socod, iyo guri miyir qaba. Wac 833-677-4673 wixii macluumaad ah ee ku saabsan gelitaanka barnaamijka. Booqo shabakadayada www.northstarregional.com wixii macluumaad dheeraad ah.
soSomali