Adeegyada Caafimaadka (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*)

Barnaamijyada SUD ee bixiya adeegyo caafimaad oo ay bixiyaan shaqaale daryeel caafimaad oo si habboon loo ictiraafsan yahay oo u dhiganta laba saacadood macmiilkii, toddobaadkii, haddii baahiyaha caafimaad ee macmiilka iyo nooca iyo bixinta adeegyada caafimaad ee la bixiyo lagu diiwaangeliyo faylka macmiilka. 

 

*Bixiyeyaasha*
Fadlan isticmaal kaliya kan (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*) haddii aad qandaraas gaar ah kula jirto DHS si aad u bixiso adeeggan liiska ku qoran.

soSomali