Taageerada asaaga (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*)

Khabiirada asaaga ah ee la shahaadaysan yahay waa shakhsiyaad khibrad shakhsi ah u lahaa cudurka dhimirka oo loo tababaray inay noqdaan shaqaale caafimaadka dhimirka oo si toos ah u adeega..   

 

*Bixiyeyaasha*
Fadlan isticmaal kaliya kan (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*) haddii aad qandaraas gaar ah kula jirto DHS si aad u bixiso adeeggan liiska ku qoran.

soSomali