Walaaca

  • Dareen walaac, neerfis, ama degenaansho la'aan, caadi ahaan ku saabsan dhacdo dhow ama shay leh natiijo aan la hubin. Xaaladaha qaarkood, welwelku waa xaalad caafimaad maskaxeed oo u baahan daaweyn. Ciladda walwalka guud, tusaale ahaan, waxaa lagu gartaa walwal joogto ah oo ku saabsan walaacyo waaweyn ama yar yar. Xanuunada kale ee walaaca - sida xanuunka argagaxa, xanuunka waswaaska ah (OCD) iyo xanuunka walbahaarka ee post-traumatic stress disorder (PTSD) - waxay leeyihiin kicyaal iyo calaamado gaar ah.

 

soSomali