Maareynta Daawada

Maareynta daawada ayaa go'aamisa baahida ama waxtarka daawada loo qoray daaweynta calaamadaha cudurka dhimirka ee macmiilka.

Maaraynta daawaynta waxa bixiya dhakhtar liisan haysta, kaas oo noqon kara dhakhtarka maskaxda ama kalkaalisada caafimaadka.

 

 

soSomali