Isuduwidda Daaweynta (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*)

Isuduwidda daawaynta waa adeeg daawayn oo ku lug leh qorshaynta wada shaqaynta leh ee adeegyada SUD ee macmiilka iyo xirfadlayaasha kale ee ku lug leh daryeelka macmiilka.

Isuduwidda daawaynta waa habka lagu caawinayo qofka SUD qaba si uu u helo adeegyo kala duwan oo kala duwan si uu uga caawiyo inay ka shaqeeyaan soo kabashadooda. Waxay ku lug leedahay isdhexgalka u dhexeeya daaweeyayaasha kala duwan iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka, qofka, xubnaha qoyska iyo dadka kale ee muhiimka ah. Hadafka isuduwidda daryeelka waa in la horumariyo caafimaadka iyo shaqada dadka qaba SUD.

*Bixiyeyaasha*
Fadlan isticmaal kaliya kan (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*) haddii aad qandaraas gaar ah kula jirto DHS si aad u bixiso adeeggan liiska ku qoran.

soSomali