General Psychiatry

Psychiatry yog ceg ntawm cov tshuaj tsom rau kev kuaj mob, kev kho mob thiab kev tiv thaiv kev puas siab puas ntsws, kev xav thiab kev coj cwj pwm.

Tus kws kho mob hlwb yog tus kws kho mob (M.D. lossis D.O.) uas tshwj xeeb hauv kev puas siab puas ntsws, suav nrog kev siv tshuaj yeeb. Psychiatrists tau tsim nyog los ntsuam xyuas kev xav thiab lub cev ntawm cov teeb meem puas siab puas ntsws.

Tib neeg nrhiav kev pab kho mob hlwb rau ntau yam. Cov teeb meem tuaj yeem tshwm sim tam sim ntawd, xws li kev ceeb ntshai, kev ntshai ntshai, xav txog kev tua tus kheej, lossis hnov "lub suab." Lossis tej zaum lawv yuav muaj lub sijhawm ntev dua, xws li kev nyuaj siab, tsis muaj kev cia siab, lossis kev ntxhov siab uas tsis zoo li txhawb nqa lossis teeb meem ua haujlwm, ua rau lub neej niaj hnub muaj kev cuam tshuam lossis tswj tsis tau.

 

hmnHmong