Transitions Outpatient Program

Transitions Outpatient Program

366 Prior Avenue North
Saint Paul,MN,55104

(651) 529-8903 Peb muaj kev qhib tam sim ntawd nrog dawb Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Tsev Kawm Ntawv! Kev hloov pauv muaj ntau yam kev kho mob tshuaj lom neeg, nqi tsev tsis pub dawb rau cov neeg uas tsim nyog thiab txhim kho kev pabcuam rau cov tib neeg uas rov zoo los ntawm kev quav yeeb tshuaj thiab cawv. Peb cov kev pab cuam muab cov qauv thiab kev txhawb nqa los txhawb kev rov qab los ntawm tus kheej hauv qhov loj ntawm lub tsev, kev noj qab haus huv, lub hom phiaj thiab hauv zej zog. Peb txhawb kom muaj kev nyab xeeb, saib xyuas ib puag ncig uas tib neeg kawm thiab xyaum cov kev txawj rov qab los tshiab thiab siv cov kev hloov pauv uas txhawb txoj kev ua neej tsis muaj tshuaj. Peb lub hom phiaj tseem ceeb yog los pab cov tib neeg txhim kho kev ua neej uas tsim nyog los tswj kev xav, kev ua haujlwm, kev sib raug zoo, lub cev thiab sab ntsuj plig sib npaug hauv kev rov qab los.
hmnHmong