Kev Kho Mob Opioid (OTP)

"Opioid Treatment Program" lossis OTP yog ib qho kev pab cuam lossis tus kws kho mob koom nrog kev kho mob ntawm kev quav tshuaj opioid los ntawm kev siv tshuaj kho mob opioid agonist. Siv ntau yam kev kho mob thiab kev kho mob zoo, qhov kev kho mob no yog siv los txo cov kev mob tshwm sim tsis zoo, kev puas siab puas ntsws, lossis lub cev los ntawm kev quav tshuaj opioid. OTP suav nrog kev kho mob detoxification, kev kho mob, kev kho mob zoo, thiab kev kho mob ib ntus.

*Rau Cov Chaw Pabcuam * Cov kev pabcuam no xav tau kev pom zoo, thov xyuas kom koj ua tau raws li txhua qhov kev xav tau ntawm OTP

hmnHmong