Resiliency and Health Institute

Tam sim no peb tab tom muab kev pabcuam kev noj qab haus huv thiab ntawm tus kheej. Yog tias koj xav paub ntxiv, thov mus saib peb lub vev xaib www.resiliencyandhealth.org lossis email resiliency@resiliencyandhealth.org.

Cov kev pabcuam kev puas hlwb thiab kev noj qab haus huv tau muab los ntawm Resiliency and Health Institute (RHI) tau tsim tshwj xeeb los txhawb kev noj qab haus huv ntawm txhua tus neeg thiab tsev neeg uas peb pab. Txhua tus ntawm peb cov kws kho mob tshwj xeeb muaj kev paub dhau los thiab paub txog lawv txoj kev kho mob ntawm kev tsom xam. Peb lub hom phiaj yog los txhawb kev puas siab puas ntsws thiab kev nyab xeeb rau ob qho tib si cov neeg siv khoom thiab cov neeg muab kev pabcuam.

hmnHmong