BIPOC tus kws kho mob

Qhov chaw no muaj cov neeg muab kev pabcuam txheeb xyuas tias yog BIPOC (Dub, hauv paus txawm, thiab cov neeg xim).

hmnHmong