Northland Recovery Center

1215 SE 7th Ave.
Grand Rapids,MN,55744

Northland Recovery Center muaj tag nrho kev siv tshuaj yeeb tshuaj thiab kev kho mob hlwb, siv 12 kauj ruam qauv nrog rau kev paub txog kev coj cwj pwm. Cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws thiab kev kho puas siab puas ntsws kuj muaj. Hu rau qhov qhib tam sim no: Kev Ntsuam Xyuas Cov Neeg Laus thiab Kev Pabcuam Sab Nraud: 218-313-6120 Cov Kev Ntsuam Xyuas Cov Hluas: 218-322-6120 Cov Kev Pabcuam Menyuam Yaus: 218-313-1313 Kev Pabcuam Detox: 218-327-1026
hmnHmong