Northland Recovery Center

Northland Recovery Center muaj tag nrho kev siv tshuaj yeeb tshuaj thiab kev kho mob hlwb, siv 12 kauj ruam qauv nrog rau kev paub txog kev coj cwj pwm. Cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws thiab kev kho puas siab puas ntsws kuj muaj.

Hu rau qhov qhib tam sim no:

Kev soj ntsuam cov neeg laus thiab cov kev pab cuam sab nraud: 218-313-6120

Cov Kev Pab Cuam Rau Cov Hluas: 218-322-6120

Txiv neej Cov Kev Pabcuam Chaw Nyob: 218-313-1313

Detox Services: 218-327-1026

hmnHmong