NorthStar Regional Men’s Residential Courtyard – Otsego

NorthStar Regional Txiv neej Lub Chaw Nyob Hauv Tsev - Otsego

10990 95th Street NE
Otsego,MN,55362

NorthStar Regional muaj cov txaj muaj nyob hauv ntau qhov kev pab cuam! Cov xwm txheej tam sim no ntawm peb 62-txaj Co-Occurring Residential Men's Facility hauv Otsego: Kev qhib tam sim Mus saib Riverwood Campus - nias ntawm no Thaum lawv nyob, cov neeg siv yuav tau hais txog kev vam khom thaum tau txais kev saib xyuas tsis tu ncua thiab kev kawm los ntawm peb cov neeg ua haujlwm kho mob hlwb thiab cov neeg ua haujlwm kho mob. Kev kho mob thiab kev tswj xyuas tshuaj yog muab los ntawm NSR tus kheej cov neeg ua haujlwm kho mob. NorthStar Regional muab kev saib xyuas tas li rau cov txiv neej - kev kho vaj tse nyob, intensive outpatient nrog chaw nyob, outpatient, thiab sober vaj tse. Hu rau 833-677-4673 yog xav paub ntxiv txog kev nkag mus rau txoj haujlwm. Mus saib peb lub vev xaib ntawm www.northstarregional.com kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong