NorthStar Regional Men’s IOP w/Lodging Bluff House – Otsego

NorthStar Regional Txiv neej IOP w / Lodging Bluff House - Otsego

10990 95th St NE
Otsego,MN,55362

NorthStar Regional muaj cov txaj muaj nyob hauv ntau qhov kev pab cuam! Qhov xwm txheej tam sim no ntawm peb 83-txaj Co-Occurring IOP w/Lodging Men's Facility hauv Otsego: Kev qhib tam sim -  Mus saib Riverwood Campus - nias ntawm no  Thaum lawv nyob, cov neeg siv yuav tau hais txog kev vam khom thaum tau txais kev saib xyuas tsis tu ncua thiab kev kawm los ntawm peb cov neeg ua haujlwm kho mob hlwb thiab cov neeg ua haujlwm kho mob. Cov kev pabcuam khomob thiab kev tswj hwm tshuaj yog muab los ntawm NSR tus kheej cov neeg ua haujlwm kho mob. NorthStar Regional muab kev saib xyuas tas li rau cov txiv neej - kev kho mob hauv tsev, intensive outpatient nrog chaw nyob, tus neeg mob sab nraud, thiab tsev nyob sober. Hu rau 833-677-4673 yog xav paub ntxiv txog kev nkag mus rau txoj haujlwm. Mus saib peb lub vev xaib ntawm www.northstarregional.com kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong