Mayo Clinic Health System – Fountain Centers in Austin

Mayo Clinic Health System - Fountain Centers hauv Austin

1000 1ST DR NW
Austin,MN,55912

Fountain Centers muaj 7 qhov chaw uas muab Kev Kho Mob Mob Sab Nraud (ASAM 2.1), Kev Kho Mob Sab Nraud (ASAM 1.0), Kev Pabcuam rau tus kheej, pab pawg sab laj, thiab kev txawj cog lus. Peb muab kev ntsuam xyuas dav. Peb muaj virtual / hybrid tivthaiv rau kev kho mob. Peb kuj muaj kev xaiv ntawm tus kheej. Peb muab AM (9 teev sawv ntxov - 12 teev tsaus ntuj), Mid Group (3 teev tsaus ntuj - 6 teev tsaus ntuj), thiab PM (5 teev tsaus ntuj - 8 teev tsaus ntuj) pab pawg. Programming yog qhib rau txhua tus poj niam txiv neej, cov neeg laus thiab cov hluas.
hmnHmong