Stellher Human Services – Bemidji

Stellher Human Services - Bemidji

519 Anne Street NW, Suite B
PO Box 430
Bemidji,MN,56619

Zoo siab txais tos rau Stellher Human Services, peb muab kev pabcuam kev puas hlwb rau menyuam yaus thiab tsev neeg hauv North Central Minnesota. Txij li xyoo 1994, Stellher Human Services, Inc tau pab cov tsev neeg thiab cov me nyuam muaj teeb meem, kev sab laj, thiab kev ruaj ntseg hauv ntau lub nroog Minnesota sab qaum teb suav nrog Becker, Beltrami, Clearwater, Hubbard, Koochiching, Lake of the Woods, Mahnomen, Wadena thiab Ottertail. Peb cov kws kho mob kho ntau yam teeb meem kev puas siab puas ntsws uas siv cov tswv yim kho cov pov thawj.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong