NUWAY II

NOV II

2518 1st Ave S
Minneapolis,MN,55404

NUWAY II yog ib qho kev siv tshuaj nruab nrab, kev siv tshuaj sib xyaw ua ke thiab kev puas siab puas ntsws kev noj qab haus huv hauv tsev kho mob rau cov txiv neej laus thiab cov neeg hloov pauv. Programming muaj xws li pab pawg thiab ib tus neeg kho mob, kev saib xyuas kev sib koom tes thiab kev txhawb nqa phooj ywg; Kev txhawb nqa kev saib xyuas neeg mob puv sijhawm thiab kev tswj hwm tshuaj, nees nkaum plaub teev hauv ib hnub, xya hnub hauv ib lub lis piam txhawb nqa thiab saib xyuas; thiab yog MAT thiab GLBTQIA + tus phooj ywg. NUWAY lub luag haujlwm yog los muab kev kho mob txuas ntxiv rau cov tib neeg hauv qhov chaw txhawb nqa.
hmnHmong