ReSurge Treatment Services

ReSurge Treatment Services

2314 Plymouth Avenue N.
Minneapolis,MN,55411

Peb yog ib qho kev pab cuam raws li kev ntseeg, txawm hais tias txhua tus neeg ntawm txhua txoj kev ntseeg tau txais tos los daws lawv cov kev xav tau ntawm kev noj qab haus huv ntawm ReSurge. Lub ntsiab lus ntawm Resurge yog "rov qab los ntawm qhov qis qis kom nce siab dua." Peb ntseeg hais tias kev noj qab haus huv puas siab puas ntsws yog pab tau zoo heev los ntawm kev txhawb nqa ntawm sab ntsuj plig thiab ob qho tib si tsim nyog los coj ib qho rov qab los ntawm qhov qis qis hauv lub neej. Cov tswv yim ntawm sab ntsuj plig thiab kev kho mob tau muab coj los ua ke, qhia txog lawv qhov sib tshooj, kev sib koom ua ke, thiab siv tau rau lub neej niaj hnub. ReSurge nrhiav rau 1) pab kho ib tus neeg lub hlwb ruaj khov, 2) txhawb kev ntseeg thiab kev noj qab haus huv ntawm sab ntsuj plig, thiab 3) ua kom pom kev thiab txhim khu kev nkag siab ntawm tus kheej, tus kheej tus qauv ntawm kev quav yeeb quav tshuaj, thiab lub zog uas yuav pab tau tsim thiab ua kom tus qauv ntawd txuas ntxiv mus.
hmnHmong