Asha Mukherjee, PhD, LP

Child & Family Psychological Servicess
4205 N. Lancaster Lane, Suite 107
Plymouth,MN,55441

Cov tib neeg, cov khub niam txiv, tsev neeg, & pab pawg kev puas siab puas ntsws, kev soj ntsuam kev puas siab puas ntsws, thiab, kev sib tham txog kev tshaj lij, raws li kev coj ua kev coj ua ke muaj rau ntau haiv neeg.
  • Kev cob qhia hauv:    EMDR Relaxation Exercises Hypnosis Positive Self Assertion Training

hmnHmong