Alluma | Northwestern Apartments

Alluma | Northwestern Apartments


Crookston,MN,56716

Alluma yog ib lub koom haum suav nrog, tsis muaj txiaj ntsig nyob hauv Crookston, Minnesota. Peb zaj dab neeg tau pib thaum xyoo 1961 nrog lub zeem muag ntawm kev tsim kom muaj kev saib xyuas hauv zej zog kom ntseeg tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau kev pabcuam kev puas hlwb hauv cheeb tsam. Tau ntau tshaj 60 xyoo, peb tau muab pov thawj raws li kev saib xyuas cov neeg siv khoom nyob rau sab hnub poob Minnesota. Peb qhib rau txhua tus, txhua lub sijhawm. Cov neeg siv khoom, cov phooj ywg, cov neeg saib xyuas, cov phooj ywg thiab tsev neeg, thiab cov phooj ywg. Koj tseem ceeb rau Alluma, thiab peb nyob ntawm no los pab.
hmnHmong