Freedom Center – Milaca

140 2nd ave NE
Milaca,MN,56353

Freedom Center (Milaca) muaj Kev Ntsuam Xyuas Txog Kev Siv Tshuaj Yeeb Yam, Kev twv txiaj, Kev tswj kev npau taws, thiab kev ua phem hauv tsev. Kev kho mob rau cov neeg mob sab nraud muaj kev kho mob txhua lub lim tiam hauv 12 lub lis piam 3 hnub, kev nqis tes ua. Kev Kho Tus Kheej, Kev Tswj Kev npau taws, 18 lub lis piam 36 teev Kev Ua Phem Rau Hauv Tsev (Cov Neeg Ua Phem), thiab Kev Kho Kev twv txiaj.
hmnHmong