Doug Paulson – Unity Recovery

“Kuv ua kev kho mob ntawm tus kheej, tsis nyob hauv tsev. Cov pab pawg yog hnub Monday, Tuesday, Thursday thaum 9:00 teev sawv ntxov txog tav su. Qhov ntev ntawm qhov kev zov me nyuam yog nyob ntawm qhov xav tau thiab kev nce qib. "

hmnHmong