Riverplace Counseling Center

Kev xa mus tuaj yeem xa fax mus rau: 763-427-6876 lossis xa email rau referrals@riverplacecenter.com. Txhawm rau kom tsis txhob ncua sij hawm ua koj qhov kev xa mus, thov muab qib kev saib xyuas koj thov, cov ntaub ntawv pov hwm tus neeg mob / nyiaj txiag, cov tshuaj uas lawv yuav los rau hauv qhov kev pab cuam nrog, ib txoj hauv kev mus cuag tus neeg siv khoom, thiab cov ntaub ntawv tiv toj rau koj tus kheej hauv qhov xwm txheej peb muaj lus nug.
Yog xav paub ntxiv, hu rau 763-421-5590.
***Hloov tshiab*** Raws li ntawm 8/10/20 Riverplace tsuas yog muab Kev Ntsuam Xyuas, IOP (Co-ed) thiab kev saib xyuas tom qab rau peb cov poj niam cov neeg siv khoom.
***Tam sim no IOP thiab cov kev pab cuam tom qab tau muab rau hauv PERSON lossis hauv xov tooj yog tias tsim nyog ***
Txhua qhov kev ntsuam xyuas tau ua tiav los ntawm telehealth lub sijhawm no.

hmnHmong