Nystrom & Associates – Otsego (Mental Health Services)

Nystrom & Associates – Otsego (Adeegyada Caafimaadka Maskaxda)

9245 Quantrelle Ave
Otesgo,MN,55330

Waxaan nahay koox daryeel bixiyayaasha xirfadlayaasha ah oo ka socda dhinacyada cilmi-nafsiga, cilmi-nafsiga, guurka iyo daaweynta qoyska, shaqada bulshada ee kiliinikada, daawaynta qabatinka, iyo kalkaalisada kuwaas oo ay ka go'an tahay inay caawiyaan shakhsiyaadka iyo qoysaska la kulma shakhsi ahaan, shucuur, guur, ama maskaxeed. caqabadaha. Dhammaanteen waxaan ku saabsan nahay caawin! Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, la-talin, maamulka dhimirka & daawaynta, daawaynta mukhaadaraadka iyo khamriga, daawaynta hab-dhaqanka lahjada, baadhista cilmi nafsiga, daawaynta kooxda, daawaynta maalinta dadka waaweyn, ARMHS, iyo CTSS. Waxaan aqbalnaa inta badan caymis sidayaal, waxaana ku bixinaa balamo qof ahaan iyo telehealth. Booqo www.nystromcounseling.com wixii macluumaad dheeraad ah.
soSomali