NorthStar Regional Men’s IOP w/Lodging Sugar Creek – Chaska

NorthStar Regional Men's IOP w/Lodging Sugar Creek – Chaska

1055 Stoughton Ave
Chaska,MN,55318

Gobolka NorthStar wuxuu leeyahay sariiro laga heli karo barnaamijyo badan! Xaaladda hadda jirta ee 39-sariirood ee wada-socda IOP w/Xarunta Ragga ee Chaska: Furitaanka degdega ah

- Fiiri Sugar Creek - halkan ku dhufo

 Inta ay joogaan, macaamiishu waxay wax ka qaban doonaan ku-tiirsanaanta inta ay daryeel iyo waxbarasho joogto ah ka helayaan shaqaalahayaga caafimaadka dhimirka iyo caafimaadka. Adeegyada caafimaadka iyo maaraynta daawaynta waxaa bixiya shaqaalaha caafimaadka qabatimada ee NSR. NorthStar Regional waxay bixisaa daryeelka joogtada ah ee ragga - daaweynta deegaanka, bukaan-socod degdeg ah oo leh hoy, bukaan-socod, iyo guri miyir qaba. Wac 833-677-4673 wixii macluumaad ah ee ku saabsan gelitaanka barnaamijka. Booqo shabakadayada www.northstarregional.com wixii macluumaad dheeraad ah.
soSomali