CADT Howard Friese High and Medium Intensity for Men

1520 E 2ND ST
Duluth,MN,55812

  THAUM POPULATION- Cov txiv neej laus uas xav tau kev kho mob siab lossis qis qis, kev txhawb nqa thiab kev kho kom zoo kom tus neeg siv tau txais kev vam meej hauv zej zog raws li kev kho mob tseem ceeb ADMISSION CRITERIA- Qhov kev pab cuam no muaj nyob rau hauv ib qho chaw zoo li hauv tsev. Cov tib neeg yuav tsum muaj peev xwm saib xyuas tus kheej thiab muaj kev kho mob, kev puas siab puas ntsws thiab kev coj tus cwj pwm SPECIAL FEATURES- Cov kev kho mob muaj los pab tiv thaiv kev rov qab los, txhim kho kev xav, txhawb nqa tus kheej lub luag haujlwm, thiab rov ua dua tus neeg siv khoom hauv ntiaj teb kev ua haujlwm, kev kawm hauv tsev neeg - kev cob qhia muab nyob rau hauv kev tswj tshuaj thiab kev kawm, tsev neeg, tus kheej thiab pab pawg kho mob. Kev sib tham txog kev pab tus kheej tau txhawb nqa.  
hmnHmong