Avivo Outpatient

Avivo Outpatient

1900 Chicago Ave
Minneapolis,MN,55404

Avivo muaj kev kho mob hnyav rau kev siv tshuaj yeeb tshuaj rau cov txiv neej hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua. Qhov kev zov me nyuam yog ib qho kev pab cuam kho mob hnyav rau cov tib neeg uas muaj tshuaj lom neeg kuaj mob thiab / lossis cov neeg uas muaj tshuaj lom neeg thiab kev kuaj mob hlwb. Muaj kev xaiv vaj tsev, qhov twg xav tau thiab muaj. Kev kho mob ntawm poj niam txiv neej yog tsib hnub hauv ib lub lis piam (20-25 teev) thiab suav nrog pab pawg kho mob, pab pawg me, thiab kev tawm tswv yim rau tus kheej. Tos daim ntawv teev sijhawm sib txawv. Thov hu rau cov kab noj khoom haus kom paub ntau ntxiv.
hmnHmong