Behavioral Health Group – Woodbury

6043 Hudson Road
Suite 220
Woodbury,MN,55125

Ntawm Behavioral Health Group, peb nkag siab tias kev quav tshuaj opioid yog qhov teeb meem kho mob nyuaj, tsis yog kev coj ncaj ncees. Peb mob siab rau muab cov pov thawj zoo-raws li kev kho mob rau kev quav tshuaj opioid. Peb muab Kev Kho Mob Kho Mob uas siv cov tshuaj sib xyaw ua ke xws li methadone, buprenorphine lossis buprenorphine / naloxone (Suboxone, Zubsolv, Bunavail) nrog rau cov kev pab sab laj los muab kev kho mob opioid ntau yam.
Lub Sijhawm Muab Tshuaj
Hnub Sunday  Kaw Hnub Monday  5:30 AM - 1:00 PM Tuesday  5:30 AM - 1:00 PM Hnub Wednesday  5:30 AM - 1:00 PM Hnub Thursday  5:30 AM - 1:00 PM Hnub Friday  5:30 AM - 1:00 PM Hnub Saturday  6:00 - 11:00 IB

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong